No-show

No-show

De drukte in onze praktijk neemt toe doordat steeds meer taken bij de huisarts neergelegd worden. Het komt helaas ook steeds vaker voor dat patiënten niet op een afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen zonder bericht vooraf. Of een afspraak wordt te laat afgezegd. Een gemiste afspraak noemen wij een ‘no-show’. Om de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk te houden willen we de no-shows tot een minimum beperken. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen wanneer u niet in de gelegenheid bent te komen.
Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meld dit dan liefst zo snel mogelijk, tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 046-4518045 bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd en wij kunnen een andere patiënt helpen. U zelf kunt dan ook meteen een nieuwe afspraak plannen. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend.
Hoogte van het no-show tarief
De tarieven zijn €15,- voor een enkel consult en € 30,- voor een dubbel consult.
Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij een tarief van €30,- per consult.
Noodgeval
Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat u onverhoopt toch niet kunt komen. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken we u om alsnog contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing. 
Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.


Translate »
Call Now Button