Praktijkinformatie

Doktersassistente Munstergeleen

Spreekuren

Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur van de huisartsen en de praktijkondersteuners maakt u altijd een afspraak.
.
U kunt via de webapp online een afspraak maken, of de praktijk bellen tijdens openingstijden. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar uw klachten. Ze doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is daartoe opgeleid en verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
.
Heeft u meerdere klachten of vragen?
Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Spoedgevallen

In alle gevallen waarbij u inschat dringend medische hulp nodig te hebben, belt u het algemene nummer 046-4518045 en direct daarna de ‘1’. Belt u ook bij verwondingen of spoedeisende klachten eerst naar de praktijk, wij kunnen dan gezamenlijk inschatten hoe en waar de hulp het beste kan worden geboden.
.

Bij een levensbedreigende situatie  belt u 112.

Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kan de huisarts u thuis bezoeken. De huisarts beoordeelt of een huisbezoek afgelegd dient te worden. Huisbezoek vraagt u bij voorkeur vóór 10.00 uur aan, zodat we rekening kunnen houden met de planning.  De huisartsen streven ernaar om huisbezoek af te leggen tussen 12.00 en 15.00u.

Assistentes

De assistente van de huisarts staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Onze assistentes zijn opgeleid om zelfstandig kleine medische verrichtingen uit te voeren.

U kunt bij hen afspraken maken voor:

 • aanstippen van wratten
 • verzorgen van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • bloedsuikercontrole (na overleg met de huisarts)
 • meten van de bloeddruk, 24uurs en 30 minuten bloeddrukmeting
 • bloed afname (alleen in de ochtend)
 • injecties zetten
 • het maken van een ECG (hartfilmpje)
 • het uitvoeren van een longfunctieonderzoek

Zonder afspraak kunt u terecht voor urineonderzoek. Lever bij voorkeur voor 11.30u de ochtendurine in. U kunt dezelfde middag bellen voor de uitslag.

Praktijkondersteuner Somatiek & GGZ

De praktijkondersteuner somatiek houdt spreekuur om mensen met chronische ziekten te begeleiden.
Er is een apart spreekuur gericht op:

 • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • COPD (longaandoening)
 • Hart- en Vaatziekten

 

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg houdt spreekuur om mensen met psychische klachten te begeleiden.  Denk hierbij aan depressieve-, angst- of rouwproblemen

Een afspraak met de psycholoog gaat altijd via verwijzing van de huisarts. De consulten bij onze psycholoog worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Bloedafname

Op aanvraag van huisarts of praktijkondersteuner kan er door een van de assistentes bloed worden afgenomen. Dit bloed wordt dagelijks opgehaald door medewerkers van het ziekenhuis en  in het laboratorium nagekeken.
.
Dit kan alleen op afspraak.

Bloed, aangevraagd door specialist, kan niet door ons worden afgenomen.

Praktische info

Bij Huisartsenpraktijk Munstergeleen werken drs. M. Mellema, drs. N. Pustjens en drs. R. Nijenhuis. Als patiënt heeft u de keuze met welke huisarts u een afspraak maakt.

Wij vinden het belangrijk dat (huis)artsen worden opgeleid. Daarom werkt de praktijk samen met de Universiteit Maastricht en kunt u in de praktijk te maken krijgen met huisartsen in opleiding. Mocht u hier bezwaar tegen hebben geef het aan bij de assistente.

Ook is het van belang dat er nieuwe doktersassistenten en praktijkondersteuners worden opgeleid. Daarom is in de praktijk regelmatig een stagiair aanwezig.

Patiënt worden?

Komt u in de buurt van Munstergeleen,  ( Sittard  – Geleen , Puth ) wonen of woont u er al en wilt u patiënt worden? Via de webapp kunt U zich aanmelden.  U kunt ook bellen met onze assistente. Zij kan u vertellen of en hoe inschrijven mogelijk is..
.
Wij spreken eerst een kennismakingsgesprek af. Dit is bedoeld om elkaar te leren kennen en om de wederzijdse verwachtingen te bespreken.  Neemt u, in verband met privacy, een geldig legitimatiebewijs mee.

Eigen risico

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Sommige aanvullende onderzoeken of handelingen kunnen kosten met zich meebrengen die onder het eigen risico vallen. Voor een hoop consumenten is het opvragen of inzien van gegevens erg onduidelijk. De consumentenbond heeft een instructiepagina ontwikkeld.
.
Klik hier
.
Voorbeelden:

 • bloedprikken in de huisartsenpraktijk wordt vergoed door de zorgverzekering, maar de kosten voor het onderzoek van het bloed in het laboratorium gaat van het eigen risico af.
 • Een moedervlek laten verwijderen door de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekering, maar de kosten van het pathologisch onderzoek gaan van het eigen risico af.
 • De kosten van plaatsen van een spiraal door de huisarts worden vergoed door de zorgverzekering. De kosten van plaatsing bij de gynaecoloog gaan van het eigen risico af. De kosten van de spiraal en de controle echo na plaatsing van een spiraal bij de huisarts gaan ook van het eigen risico af.

Klachtenregeling

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Maar soms ontstaan er misverstanden of maken wij een fout.
.
Wij stellen het op prijs als wij de gelegenheid krijgen de oorzaak van uw klacht met u zelf te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e), de waarnemer of de huisartsenpost gaat.
Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.
download hier een klachtenformulier waarop u uw klacht kunt omschrijven en toelichten.
.
Heeft u een klacht die u met iemand anders wilt bespreken, of komen we er samen niet uit dan is de praktijk aangesloten bij de Landelijke Klachtenregeling Gezondheidszorg. SKGE

Huisregels

Helaas krijgen we steeds vaker te maken met agressie of geweld in de praktijk en aan de telefoon. We hebben besloten dat we geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers tolereren. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schriftelijk vastgelegd en besproken binnen ons team. Daarna worden treffende maatregelen genomenen.

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

 • Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
 • De mobiele telefoon staat uit als u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente.
 • Zonder toestemming fotograferen of filmen is niet toegestaan.
 • Medewerkers mogen vragen om uw identiteitsbewijs als daar reden toe is. Soms is dat zelfs wettelijk verplicht.
 • Er mag niet gerookt worden in onze huisartsenpraktijk.
 • U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers  op bij calamiteiten.
 • Er mogen geen alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruikt of verhandeld worden.
 • U heeft een geldige reden om in onze praktijk aanwezig te zijn.
 • Wapens, van welke soort dan ook, zijn verboden.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kunnen wij u de toegang tot de praktijk ontzeggen.
Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doen wij aangifte bij de politie.

De huisarts en medewerkers van de praktijk zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Wachtruimte Munstergeleen

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis?… en gebruikt u medicatie?

Als u op reis gaat, en chronische medicatie gebruikt is het goed om te weten dat voor sommige medicijnen een aparte verklaring nodig is.
.
U kunt HIER lezen om welke medicijnen het gaat, en welke verklaring u dan nodig heeft.
Voor sommige landen is het al beter geregeld en is een Schengenverklaring voldoende.
Om te weten om welke landen het gaat, klik HIER
.
Let op de duur van uw reis, want als u langer dan 30 dagen gaat hebt u een andere (Schengen)verklaring nodig.
.
Als u inderdaad een Schengenverklaring nodig hebt, kunt u de verklaring HIER downloaden.
.
Vervolgens neemt u de ingevulde verklaring mee naar de praktijk, en kan uw huisarts er een handtekening onder zetten. Daarna stuurt u het formulier op, de informatie staat op dezelfde pagina als waar u de (Schengen)verklaring hebt gedownload.

Dokterassistente op afstand
Translate »
Call Now Button