Coronavirus

Coronavirus

U en wij hebben een bijzondere tijd doorgemaakt. Er is veel begrip en aanpassing van u gevraagd. Dank daarvoor.
Helaas is de Corona pandemie nog niet voorbij. Er zullen voorlopig nog veel aanpassingen nodig zijn om zo veilig mogelijk, gezond door deze pandemie te komen. Daarbij vragen we nadrukkelijk om uw begrip en medewerking. Want we willen graag veilig voor u en ons de normale huisartsenzorg hervatten. Maar dat zal langzaam en dus stapje voor stapje moeten gebeuren. Uitgangspunt is dat er niet te veel patiënten tegelijk in de praktijk aanwezig mogen zijn. Ook moet er een heel duidelijk verschil worden gemaakt tussen patiënten die komen met mogelijke Corona (Covid) klachten en die patiënten die om andere redenen naar de huisarts komen. Wij zullen, met uw medewerking, er alles aan doen om die patiënten op aparte tijden in de praktijk te laten komen! Onze doktersassistentes regelen dit, we verzoeken u daarom met hen mee te werken.

Wij vragen dan ook uw aandacht voor de volgende maatregelen:

  • De assistente stelt een aantal vragen om te beoordelen of een consult telefonisch kan of in de praktijk moet plaatsvinden. Een consult via beeldbellen is ook een mogelijkheid. Foto’s maken van plekjes en die doorsturen via de mail is ook mogelijk.
  • Als u een afspraak heeft in de praktijk, kom dan liefst alleen
  • Kinderen of mensen die hulp nodig hebben mogen met 1 ouder/begeleider komen
  • De consulten duren 10 minuten, wij moeten ons daar strikt aan houden om te voorkomen dat de wachtkamer te vol wordt.
  • U kunt daarom maar één klacht per consult bespreken.
  • Herhaalrecepten kunt u via de site en via de receptenlijn bestellen.
  • De praktijkondersteuners zien nog geen patiënten in de praktijk. Ze bekijken wel hoe ze u toch zoveel mogelijk de zorg kunnen bieden die u nodig hebt. Vaak gaat dat via de telefoon,  videobellen of per mail.
  • De praktijkondersteuners GGZ gaan geleidelijk hun spreekuren weer hervatten en maken samen met u daar afspraken over.

 

Met deze maatregelen gaan we voorzichtig van start. Als het goed gaat zullen we deze maatregelen langzaam kunnen versoepelen.

In ieder geval, wees welkom en blijf gezond !

Op de site van Thuisarts.nl vindt u informatie over het Coronavirus en wat u kunt doen om te voorkomen dat u het virus krijgt.

 Meer informatie vindt u ook op de website van het RIVM

 Call Now Button
Translate »